O NÁS      SORTIMENT      GALERIE
PŘIPRAVUJEME           KONTAKTY

O nás


Dobrý den,
vítejte na stránkách pily Nynkov.


Naše pila se náchází v bývalém poplužním dvoře z 18. století obce Nynkov.


Bývalý poplužní dvůr byl součástí nedalekého svojšínského panství. Vznikl
ve druhé polovině 18. století. Situován je ve východní části obce Nynkov. Ve své půdorysné kompozici se zachoval dodnes, až na křídlo na východní straně, které bylo ubouráno a zmodernizováno. Do dnešní doby se v intaktní podobě dochovala sýpka a chlévy.


Barokní sýpka vymezuje dvůr na západní straně. Stavbu na obdélníkovém půdorysu ukončuje polovalbová střecha krytá taškami bobrovkami. Rozdělena je na tři podlaží, větrací okénka jsou na šířku obdélná. Z okapové strany jsou rozmístěna
v pěti osách, ze štítové strany ve dvou osách. Veštítech samotných je vždy po dvou okenních otvorech, stejného typu jako vnižších patrech. Zdivo stavby je zlomového kamene, větrací okénka jsou přezděnaz cihel. Fasáda je členěna zděnou korunní římsou. Vstup orámovaný kamenným portálem je umožněn z východní strany ze dvora. Dřevěné dveře jsou zvenku oplechované. Okna mají zevnitř ve špaletě segmentové záklenky. Interiér jerozvržen na tři podlaží dřevěnými trámovými stropy s prkennými podlahami.Hambalkový krov typu ležaté stolice má ve spojích dřevěné kolíky.


Objekt sýpka je rovněž na obdélném půdorysu a uzavírá dvůr z jižní strany. Chlévy jsou zastřešeny mansardovou střechou krytou eternitem. Omítané přízemí je zděné z lomového kamene doplněné o cihlovou vyzdívku. Přízemí vynáší směrem do dvora předsunuté roubené polopatro na cihelných krakorcích, podložené vaznými trámy. Fasáda přízemí jehladká, bez zdobných prvků, jen západní štítové průčelí je zdobeno lizénovými rámy. Dvorní průčelí je členěno malými obdélnými okénky chlévního typu a vestředu pravoúhlým vstupem. Polopatro je na straně do dvora symetricky členěno dvojicí dřevěných podávacích vikýřů se sedlovými stříškami, vyřezávanými žlábky a vrypy na dřevěných částech a profilovanou dřevěnou korunní římsou. Jižní průčelí je v přízemí členěno pouze chlévními okénky a roubeným polopatrem bez vikýřů. Interiér přízemí je zaklenutý plackovými klenbamido pasu. Ve střední podélné ose se pasy sbírají do čtyř tesaných profilovaných žulových pilířů. Okénka jsou zevnitř ve špaletách rovněž ukončena segmentově.Podlaha je cihelná. Prostor polopatra je rozčleněn příčkami ve spodní části roubenými, v horní hrázděnými. Z východní strany na chlévy navazuje novější hospodářská budova.